Çoklu İskonto ve KDV Hesaplama

Anapara :    (Örn. 2480,53)
İskontolar (-) : % + % + % + % + %
KDV (+) :

%            

       ₺ 0      
         


 Anaparaya 5 kereye kadar iskonto yapıp, KDV ekleyin, toplam iskonto oranını hesaplayın.

- Sonuçlar virgülden sonra 2 haneye kadar gösterilmektedir.
- Toplam iskonto; yapılan iskontoların toplaması değil, toplamda yapılan iskonto oranıdır.
   Örneğin; bir ürüne %50+%50 iskonto yaptığınızda, aslında %75 iskonto yapmış olursunuz.                   @kuyrukbilisim

      📫 [email protected]