İskonto (İndirim) ve KDV Hesaplama

Ana Para :    (Örn. 2480,53)
İskontolar (-) : % + % + % + % + %
KDV (+) :

%

       ₺ 0      
         


Sonuçlar virgülden sonra 2 haneye kadar gösterilmektedir.